Dịch vụ pháp lý khác

Dịch vụ pháp lý khác

Luật sư riêng cho cá nhân và gia đình

Luật sư riêng cho cá nhân và gia đình

Khi quý Khách hàng hoặc gia đình sử dụng dịch vụ Luật sư riêng của Công ty chúng tôi, thì quý Khách hàng có thể yên tâm tin tưởng và chia sẻ mọi vấn đề pháp lý...
Soạn thảo, làm chứng di chúc

Soạn thảo, làm chứng di chúc

Để việc lập Di chúc thể hiện ý chí của cá nhân trong việc chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết được hợp pháp, tuân thủ những quy định của pháp luật...
Đại diện Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tham gia đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp

Đại diện Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tham gia đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp

Công ty Luật THN cung cấp dịch vụ Đại diện ngoài tố tụng để giúp quý Khách hàng đàm phán, ký kết hợp đồng nhanh chóng đúng pháp luật, hay thương lượng giải...
Thành lập Doanh nghiệp

Thành lập Doanh nghiệp

Với đội ngũ Luật sư và chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp, tận tâm, Công ty Luật THN cung cấp dịch vụ thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi, bổ sung...