Giới thiệu
Giới thiệu

Về Công ty Luật THN

Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn THN (Công ty Luật THN); tên giao dịch THN Lawfirm LTD, do Luật sư Nguyễn Kiên Trực - Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội làm Giám đốc, được thành lập năm 2020; Giấy phép đăng ký hoạt động số 01021691/TP/ĐKHĐ, Sở Tư pháp Hà Nội cấp ngày 20/04/2020.