Tham gia tố tụng trong các vụ án Dân sự, Hành chính

Tham gia tố tụng trong các vụ án Dân sự, Hành chính

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, am hiểu pháp luật về Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động, Hành chính, Công ty Luật THN luôn...
Tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự

Tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự

Để bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của quý Khách hàng, với đội ngũ luật sư tâm huyết, am hiểu pháp luật hình sự, và các hoạt động tố tụng hình sự...
Khiếu nại giám đốc thẩm; tái thẩm

Khiếu nại giám đốc thẩm; tái thẩm

Trong trường hợp nghiên cứu bản án thấy có căn cứ, Luật sư sẽ của chúng tôi sẽ tư vấn cho quý Khách hàng về trình tự thủ tục khiếu nại Giám đốc thẩm, Tái thẩm...