Đội ngũ luật sư & Cộng sự
Đội ngũ luật sư & Cộng sự

Cố vấn Truyền thông và PL - Cao Văn Tỉnh

- Nguyên Trưởng Văn phòng thường trú Báo Công lý (Cơ quan của Tòa án Nhân dân tối cao) tại khu vực duyên hải Bắc Bộ; 

- Có 20 năm kinh nghiệm là Nhà báo. 

Xem thêm