Đội ngũ luật sư & Cộng sự
Đội ngũ luật sư & Cộng sự

LS.TS Nguyễn Thị Vy

- Nguyên Vụ trưởng Tạp chí Cộng sản;

- Có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật. 

Xem thêm