Đội ngũ luật sư & Cộng sự
Đội ngũ luật sư & Cộng sự

Luật sư Nguyễn Đức Tùng

- Luật sư, Thạc sĩ Luật học - Đại học Luật Hà Nội;

- Có hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực pháp luật. 

Xem thêm