Đội ngũ luật sư & Cộng sự
Đội ngũ luật sư & Cộng sự

Luật sư Nguyễn Kiên Trực

- Tốt nghiệp Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội với hơn 20 năm hành nghề Luật. 

 

Xem thêm