Phí & Quy trình dịch vụ
Phí & Quy trình dịch vụ

Biểu phí luật sư

Sản phẩm của Luật sư là tài sản vô hình (được tạo nên bởi trí tuệ, kinh nghiệm, công sức và thời gian) gắn liền với quyền lợi của Khách hàng và liên quan đến chi phí thuê Luật sư, Mỗi công việc của Khách hàng đều có sự khác nhau về tính chất phức tạp, và mức độ yêu cầu Luật sư đối với vụ việc đó. Do vậy, qua kinh nghiệm cung cấp dịch vụ pháp lý và theo quy định của pháp luật Công ty Luật THN đưa ra Nguyên tắc chung về tính phí trên và Biểu phí sơ bộ sau đây để quý Khách hàng tham khảo.

DANH MỤC DỊCH VỤ PHÁP LÝ VÀ BIỂU PHÍ LUẬT SƯ

Lưu ý: Mức phí dịch vụ trên chưa bao gồm thuế VAT.

GIÁM ĐỐC

LS. Nguyễn Kiên TrựcXem thêm