Phí & Quy trình dịch vụ
Phí & Quy trình dịch vụ

Các chi phí

Các chi phí bao gồm: Chi phí Văn phòng của Công ty Luật; Chi phí đi lại, sinh hoạt, lưu trú của Luật sư khi thực hiện công việc; Chi phí liên hệ công tác; Chi phí Nhà nước; Thuế.

1. Chi phí Văn phòng: 

Đây là khoản tiền mà Khách hàng phải trả để đảm bảo thực hiện các hoạt động Văn phòng liên quan đến công việc của Khách hàng (giấy tờ, sổ sách, điện thoại, internet và các chi phí khác …). Khoản chi phí này thường không lớn và thông thường được tính gộp vào cùng với chi phí đi lại, lưu trú, liên hệ công tác. Tuy nhiên, nếu Khách hàng có yêu cầu sẽ tính thành mục riêng.

2. Chi phí đi lại, lưu trú, liên hệ công tác: 

Đây là khoản chi phí mà khách hàng phải trả cho Luật sư hoặc chuyên viên tư vấn, bao gồm các chi phí như vé xe ô tô, vé tàu hoả, vé máy bay, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ … ( mức phí cho các phương tiện đi lại và ăn nghỉ là mức trung bình ở nơi Luật sư, chuyên viên tư vấn đến làm việc). Khách hàng có thể tuỳ chọn thanh toán chi phí đi lại bằng một trong hai cách:

a. Khách hàng và Luật sư cùng ước lượng chi phí và thống nhất thanh toán một lần (thông thường Khách hàng chọn phương án này).

b. Trước khi đi công tác, Luật sư thông báo và Khách hàng tạm ứng chi phí cho Luật sư. Hai bên sẽ quyết toán sau chuyến công tác.

Thông thường, nếu Khách hàng thanh toán chi phí đi lại, lưu trú một lần thì khoản tiền này sẽ bao gồm cả chi phí Văn phòng. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng thu khoản phí này mà có một số dịch vụ hoặc công việc có thể được tính trọn gói vào thù lao hoặc không tính chi phí này, đặc biệt trong các trường hợp Khách hàng thỏa thuận thù lao theo tỷ lệ thì khoản chi phí này sẽ được tính riêng.

3. Chi phí Nhà nước: 

Đây là khoản chi phí Công ty Luật thay mặt Khách hàng nộp vào Nhà nước, nó có thể bao gồm: lệ phí cấp phép, tạm ứng án phí, án phí, phí thi hành án, lệ phí … nói chung các khoản tiền mà cơ quan nhà nước sẽ thu (có hoá đơn chứng từ). Thông thường, khoản chi phí này Khách hàng tự nộp hoặc nhờ Công ty Luật nộp thay. Tuy nhiên, cũng có thể có những ngoại lệ như trong các thoả thuận thù lao theo tỷ lệ hoặc trong các dịch vụ trọn gói khác thì Công ty Luật sẽ thu khoản phí này và tự quyết toán với Nhà nước.

4. Thuế: 

Theo thông lệ chung các báo giá dịch vụ đều không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán khoản tiền thuế này bằng 10% giá trị Hợp đồng. Ngoài ra, mỗi một dịch vụ pháp lý mà Luật sư cung cấp cho Khách hàng cũng làm tăng số thuế thu nhập mà Công ty phải nộp theo quy định pháp luật…

Xem thêm