Phí & Quy trình dịch vụ
Phí & Quy trình dịch vụ

Thù lao Luật sư

Thù lao của Luật sư là khoản tiền mà Khách hàng phải trả cho công sức lao động trí tuệ của Luật sư. Thù lao Luật sư được áp dụng trên cơ sở thoả thuận giữa Luật sư (Công ty Luật) với Khách hàng và được ghi nhận tại Hợp đồng dịch vụ pháp lý ký kết giữa Công ty Luật với Khách hàng.

1. Căn cứ tính thù lao Luật sư

Thù lao Luật sư nói chung được tính trên các căn cứ sau đây:

a. Mức độ phức tạp của công việc;

b. Thời gian của Luật sư (hoặc một số Luật sư) bỏ ra để thực hiện công việc;

c. Kinh nghiệm và uy tín của Luật sư, của Công ty Luật;

d. Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng về trách nhiệm, hiệu quả công việc.

Trên cơ sở nghiên cứu sơ bộ nội dung vụ việc và yêu cầu của Khách hàng, đặc thù của công việc, Luật sư thỏa thuận với Khách hàng áp dụng một trong hai cách tính thù lao sau đây:

- Thù lao tính theo giờ làm việc (tùy thuộc vào uy tín và kinh nghiệm của từng Luật sư);

- Thù lao trọn gói theo vụ việc.

2. Phương thức tính thù lao Luật sư

Khách hàng có thể tùy chọn một trong các phương thức tính thù lao sau:

a. Mức thù lao cố định;

b. Mức thù lao theo giá trị phần trăm kết quả đạt được;

c. Mức thù lao có một phần cố định tính theo kết quả. 

Xem thêm